Tarieven

Tarieven 2024

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Hoe werkt de tandartsrekening?

Op de website Mondzorgkosten worden alle onderstaande tariefcodes uitgelegd. Ook kunt u hier voorbeeldrekeningen vinden van verschillende type behandelingen.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

CodeM/T*Prestaties Tarief
C001Consult ten behoeve van een intake€53,50
C002Consult voor een periodieke controle€26,75
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€26,75
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€26,750
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€126,72
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€126,72
C013**Studiemodellen€35,20
C014Pocketregistratie€42,24
C015Parodontiumregistratie€84,48
C016**Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€211,20
C020Mondzorg aan huis€21,12
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€29,57
C022Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€14,08

Maken en/of beoordelen foto’s (X)

CodeM/T*Prestaties Tarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€19,71
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€14,78
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€84,48
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€84,48
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€30,98
X24Maken en beoordelen schedelfoto€38,02
X34Beoordelen schedelfoto€28,16
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€239,36
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€70,40

Preventieve mondzorg (M)

CodeM/T*Prestaties Tarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€15,78
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€15,78
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€15,78
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€31,68
M32*/ ***Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€21,12
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€7,04
M40Fluoridebehandeling€17,60
M61**Mondbeschermer of fluoridekap€31,68
M80**Behandeling van witte vlekken, eerste element€61,25
M81**Behandeling van witte vlekken, volgend element€33,79

Verdoving (A)

CodeM/T*Prestaties Tarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€17,60
A15Oppervlakte verdoving€9,15
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie€kostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€56,32

Verdoving door middel van een roesje (B)

CodeM/T*Prestaties Tarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€35,20
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€35,20
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€44,48

Vullingen (V)

CodeM/T*Prestaties Tarief
V71Eénvlaksvulling amalgaam€29,57
V72Tweevlaksvulling amalgaam€47,17
V73Drievlaksvulling amalgaam€61,25
V74Meervlaksvulling amalgaam€89,41
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€43,65
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€61,25
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€75,33
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€99,97
V91Eénvlaksvulling composiet€56,32
V92Tweevlaksvulling composiet€73,92
V93Drievlaksvulling composiet€88,00
V94Meervlaksvulling composiet€112,64
V95Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)€176,00
V80Aanbrengen eerste wortelkanaalstift€40,83
V85Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€26,75
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€84,48
V30Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)€31,68
V35Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting€17,60
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€7,04

Wortelkanaalbehandelingen (E)

CodeM/T*Prestaties Tarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€49,28
E03Consult na tandheelkundig ongeval€38,72
E60**Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€56,32
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€58,12
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€126,72
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€183,04
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€239,36
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€295,68
E85Elektronische lengtebepaling€17,60
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€21,12
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€56,32
E51Verwijderen van kroon of brug€42,24
E52Moeilijke wortelkanaalopening€35,20
E53Verwijderen van wortelstift€49,28
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€35,20
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€35,20
E56**Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€49,28
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€35,20
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€98,56
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€63,36
E63**Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€52,80
E64Afsluiting van open wortelpunt€56,32
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€70,40
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€35,20
E90Inwendig bleken, eerste zitting€56,32
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€21,12
E97**Uitwendig bleken per kaak€88,00
E40Directe pulpa-overkapping€35,20
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€14,08
E43**Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€28,16
E44Verwijderen spalk, per element€7,04
E31Snij-/ hoektand€140,80
E32Premolaar€197,12
E33Molaar€253,44
E34**Aanbrengen retrograde vulling€28,16
E36**Het trekken van een element met re-implantatie€98,56
E37Kijkoperatie€84,48
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€70,40
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€95,04
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€70,40

Kronen en bruggen (R)

CodeM/T*Prestaties Tarief
R08**Eénvlaks composiet inlay€84,48
R09**Tweevlaks composiet inlay€161,92
R10**Drievlaks composiet inlay€211,20
R11**Eénvlaksinlay€126,72
R12**Tweevlaksinlay€197,12
R13**Drievlaksinlay€281,60
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€35,20
R24**Kroon op natuurlijk element€309,76
R34**Kroon op implantaat€281,60
R29**Confectiekroon€63,36
R31Opbouw plastisch materiaal€70,40
R32**Gegoten opbouw, indirecte methode€70,40
R33**Gegoten opbouw, directe methode€140,80
R40**Eerste brugtussendeel€211,20
R45**Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€105,60
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€176,00
R50**Metalen fixatiekap met afdruk€35,20
R55**Gipsslot met extra afdruk€35,20
R60**Plakbrug zonder preparatie€140,80
R61**Plakbrug met preparatie€211,20
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€49,28
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€28,16
R67**Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€30,27
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€77,44
R71**Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€77,44
R74**Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€28,16
R75**Opnieuw vastzetten plakbrug€70,40
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€35,20
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€35,20
R91**Wortelkap met stift€176,00
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€95,04
R78**Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€84,48
R79**Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€140,80
R80**Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€35,20
R85**Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€14,08
R90**Gedeeltelijk voltooid werk€Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Behandeling Kauwstelsel (G)

CodeM/T*Prestaties Tarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€126,72
G22Verlengd onderzoek OPD€253,44
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€112,64
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€73,92
G62**Stabilisatieopbeetplaat€190,08
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€84,48
G43Consult OPD-therapie B (complex)€142,21
G44**Therapeutische injectie€77,44
G46**Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€56,32
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€140,80
G10Niet-standaard beetregistratie€105,60
G11Scharnierasbepaling€105,60
G12Centrale relatiebepaling€98,56
G13Protrale/laterale bepalingen€70,40
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€633,61
G16Therapeutische positiebepaling€35,20
G20Beetregistratie intra-oraal€70,40
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€38,02
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€35,20
G65**Indirect planmatig inslijpen€387,21
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€70,40
G68**Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat€56,32
G69**Beetbeschermingsplaat€77,44
G33**Aanbrengen front/hoektandgeleiding€70,40
G71**Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€352,01
G72Controlebezoek MRA€35,20
G73**Reparatie MRA met afdruk€56,32
G74**Plaatsen van myofunctionele apparatuur€95,04
G76**Consult myofunctionele therapie€26,75

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

CodeM/T*Prestaties Tarief
H11Trekken tand of kies€52,80
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€39,42
H21Kosten hechtmateriaal€7,36
H26Hechten weke delen€77,44
H50Terugzetten tand of kies, eerste element€70,40
H55Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting€21,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€70,40
H33Hemisectie van een molaar€84,48
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€84,48
H35Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€84,48
H36Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling€77,44
H37**Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling.€119,68
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€353,09
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€139,39
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€63,36
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€42,24
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€84,48
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€112,64
H44Primaire antrumsluiting€77,44
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€98,56
H60Marsupialisatie€98,56
H65Primaire sluiting€190,08
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€98,56
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€190,08
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€133,76
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€225,28

Kunstgebitten (P)

CodeM/T*Prestaties Tarief
P001**Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€105,60
P002**Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€211,20
P003**Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€288,64
P004**Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€394,25
P020**Volledig kunstgebit bovenkaak€211,20
P021**Volledig kunstgebit onderkaak€281,60
P022**Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€457,61
P023**Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€140,80
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€76,03
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€35,20
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€70,40
P043Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting€42,24
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€95,04
P045Toeslag immediaat kunstgebit€17,60
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€56,32
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€21,12
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€105,60
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€70,40
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€49,28
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€49,28
P062**Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€99,27
P063**Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€99,97
P064**Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€86,59
P065**Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€90,11
P066**Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€197,12
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€35,20
P068**Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€21,12
P069**Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32
P070**Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€21,12
P071**Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32
P072**Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32

Tandvleesbehandelingen (T)

CodeM/T*Prestaties Tarief
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€204,16
T021Grondig reinigen wortel, complex€38,02
T022Grondig reinigen wortel, standaard€28,16
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€126,72
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€77,44
T042Consult parodontale nazorg€107,01
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€142,21
T044Complex consult parodontale nazorg€189,38
T070Flapoperatie tussen twee elementen€228,80
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€352,01
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€422,41
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€70,40
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€189,38
T076Tuber- of retromolaarplastiek€88,00
T101Tuber- of retromolaarplastiek€123,20
T102Tandvleescorrectie, één element€66,88
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€176,00
T111**Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€422,41
T112**Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€140,80
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€228,80
T121Kroonverlenging, één element€228,80
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€422,41
T141Tandvleestransplantaat€133,76
T142**Recessie bedekking met verplaatste lap€422,41
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€70,40
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€189,38
T161**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€49,28
T162Behandeling tandvleesabces€95,04
T163**Toepassing lokaal medicament€76,03
T164**(Draad)Spalk€28,16
T165Uitgebreide voedingsanalyse€70,40

Implantaten (J)

CodeM/T*Prestaties Tarief
J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie€213,70
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€120,94
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€78,06
J011**Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€120,09
J012**Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€90,07
J013**Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€180,13
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€54,04
J020**Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,€288,21
J021**Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden€180,13
J022**Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak€174,13
J030**Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€102,07
J031**Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€156,11
J032**Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€72,05
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€275,00
J041Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak€113,48
J042**Plaatsen eerste tandvleesvormer€90,07
J043**Plaatsen volgende tandvleesvormer€42,63
J044Verwijderen implantaat€39,63
J045Moeizaam verwijderen implantaat€198,14
J046Vervangen eerste implantaat€274,40
J047Vervangen volgend implantaat€113,48
J048Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant€209,55
J049Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit€611,85
J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik€kostprijs 
J051**Aanbrengen botvervangers in extractie wond€24,02
J052Prepareren donorplaats€162,12
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€81,06
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€126,09
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€135,10
J056**Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€138,10
J057Kosten implantaat€387,76
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€12,01
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€28,22
J060**Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€312,23
J070**Plaatsen eerste drukknop€144,11
J071**Plaatsen elke volgende drukknop€42,03
J072**Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€246,18
J073**Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€78,06
J080**Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€618,45
J081**Klikgebit in de onderkaak€402,29
J082**Klikgebit in de bovenkaak€402,29
J083**Omvorming tot klikgebit€120,09
J084**Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€156,11
J085**Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€180,13
J086**Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€210,15
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€102,07
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€132,10
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€162,12
J180**Gedeeltelijk klikgebit van kunststof€211,20
J181**Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)€394,25
J183**Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit€120,09
J184**Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak€56,32
J090Specifiek consult nazorg implantologie€66,05
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€108,08
J100**Opvullen klikgebit zonder staafdemontage€168,12
J101**Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten€210,15
J102**Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten€240,18
J103**Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten€270,20
J104**Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€21,12
J105**Reparatie klikgebit zonder staafdemontage€66,05
J106**Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten€126,09
J107**Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten€156,11
J108**Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten€186,14
J109**Verwijderen en vervangen drukknop€30,02
J110**Opvullen gedeeltelijk klikgebit€168,12
J111**Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk€21,12
J112**Reparatie gedeeltelijk klikgebit€66,05

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

CodeM/T*Prestaties Tarief
U25**Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€16,03
U35**Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€18,50
U05**Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€18,50

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

CodeM/T*Prestaties Tarief
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€16,03
Y02Onderlinge dienstverlening€Maximum

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.